ภาพกิจกรรม

(วันที่ 26 ก.ค.60) ประชุมฝ่ายบริหารฯ ชี้แจ้งกิจกรรม 5 ส.

 

(วันที่ 25 ก.ค.60) ประชุมงานการหน้าที่